Over Marketingscriptie.nl

Over Marketingscriptie.nl

Het gebrek aan gerichte hulp voor het schrijven van een (strategisch) marketingplan heeft ons verbaasd. Kijk naar begeleidingsinstituten: voor een hoog uurtarief kunnen zij jou helpen. Een consultancybureau daar nog eens buitengelaten.

In een markt waar juist kwalitatieve hulp moet zijn, worden de uurprijzen naar boven gedrukt. Hulp voor (absurd) hoge kosten. Jouw geld is verdwenen in het geldpakhuis van Dagobert Duck.

Hier stonden onze wenkbrauwen van overeind. Een hoogwaardig voorbeeld kan al voldoende hulp en inspiratie bieden om een goed marketingplan op te stellen. Een plan waarmee de student een ruime voldoende scoort en een ondernemer zijn koers en strategie kan bepalen.

Vanuit dit perspectief hebben wij Marketingscriptie opgezet. De ideale hulp, (met alle ervaringen bijeen gebundeld) voor een kleine investering.

Al meer dan 1200 studenten, marketeers en ondernemers vonden hun weg op Marketingscriptie.nl. Hier zijn wij trots op!