Vijfkrachtenmodel van Porter voor je marketingplan

Vijfkrachtenmodel van Porter voor je marketingplan Het Vijfkrachtenmodel van Porter is een handig hulpmiddel om de aantrekkelijkheid van een bedrijfstak in kaart te brengen. Dit model vormt een onderdeel van de externe analyse. Het model bestaat uit 5 verschillende factoren die onderzocht moeten worden. Het vijfkrachtenmodel is onderdeel van de bedrijfstakanalyse. Deze analyse is weer onderdeel […]

Het 4C model invullen voor je marketingmix

Het 4C model voor je marketingmix Het 4C model is handig om te gebruiken voor het invullen van de marketingmix. Het model is een belangrijk onderdeel van het strategisch marketingplan en is geschikt voor: Klantgerichte organisaties Online organisaties (websites) Met de invulling van het 4C model wordt de organisatie in zijn volledigheid omschreven. Het is belangrijk […]

De 4 P’s invullen voor je marketingmix

Marketingmix maken met de 4 P’s De 4 P’s zijn handig om de marketingmix in te vullen en te maken. Dit vormt een belangrijk onderdeel van het strategisch marketingplan. Een marketingmix geeft richting aan de marketingstrategie van een onderneming. Elk onderdeel is even belangrijk om de gehele strategie te laten slagen. Voor het maken van […]

Ansoff model met de groeistrategieën

Ansoff model met groeistrategieën Hoe gebruik je het Ansoff model en hoe pas je het toe? Het Ansoff model kan onderdeel zijn van het strategisch marketingplan. Met deze matrix kan je de groeistrategie van het bedrijf bepalen. Dit is belangrijk om tijdig in te spelen op belangrijke ontwikkelingen in de markt of bij de doelgroep. De […]

Het schrijven van een Commerciële Economie scriptie

Het schrijven van een Commerciële Economie scriptie Je bent in het laatste jaar beland van de opleiding Commerciële Economie. Dit betekent dat je een scriptie moet gaan schrijven. Dit is het laatste struikelblok naar jouw uiteindelijke diploma toe. Jouw afstudeeropdracht voer je uit binnen een bedrijf naar keuze. Een Commerciële Economie scriptie kan bestaan uit de […]

SWOT-analyse: voorbeeld van kansen en bedreigingen

Voorbeelden: kansen en bedreigingen in de SWOT-analyse Bij het maken van de externe analyse ontdek je kansen en bedreigingen. Dit is voor je marketingplan een belangrijk onderdeel. Deze factoren zet je uiteindelijk in de SWOT-analyse. Met de aanwezige trends en ontwikkelingen in de markt kan een bedrijf zijn strategie bijsturen. In deze blog krijg je voorbeelden […]