Implementatieplan maken voor je scriptie en marketingplan

Implementatieplan maken voor je scriptie & marketingplan Het maken van een implementatieplan is belangrijk voor je scriptie en (marketing)onderzoek. Dit is de basis voor de vernieuwde activiteiten die de onderneming gaat uitvoeren. Om deze reden wordt het implementatieplan ook wel een actieplan genoemd. Met deze activiteiten ga je uiteindelijk de doelstelling behalen van de onderneming. […]

Missie en visie formuleren met voorbeelden

Missie en visie formuleren met voorbeelden Een missie en visie zijn belangrijke elementen voor een bedrijf. Dit vormt de basis van de strategie en belangrijke beslissingen. Om deze reden is het formuleren van een missie en visie essentieel. Hierdoor weet je exact welke koers je moet varen. Kenmerken van een missie en visie zijn: Identiteit […]

BCG-matrix maken | Stappenplan

BCG-matrix maken (met voorbeeld) De BCG-matrix is een populair model voor de portfolioanalyse. Met de matrix neem je jouw assortiment onder de loep. Hiermee krijg je eenvoudig inzicht of je moet investeren in bepaalde productgroepen of juist niet. De producten of diensten kan je uiteindelijk indelen in één van de volgende categorieën: Question Marks Stars […]

Marketingmodellen voor je onderzoek

Marketingmodellen voor je onderzoek Marketingmodellen zijn onmisbaar voor in je strategisch marketingplan. Elk model brengt een bepaald deelgebied in kaart. Hierdoor heeft een bedrijf beter inzicht in zijn omgeving. Marketingmodellen kunnen dienen voor: Interne analyse (organisatie in kaart brengen) Externe analyse (markt onder de loep nemen) Strategie (welke koers moet het bedrijf ingaan?) Implementatie (hoe […]

Wat is de productlevenscyclus en uit welke fases bestaat het?

Productlevenscyclus De productlevenscyclus (PLC) is een handig hulpmiddel om de fase waarin jouw product of dienst zit in kaart te brengen. Hiermee kan een onderneming strategische (marketing)beslissingen nemen voor hun productgroep. Het product of dienst kan in vier verschillende fases terechtkomen: Introductiefase Groeifase Volwassenheidfase Neergangsfase Met dit model ben je tevens in staat om marketingbeslissingen […]

Het segmenteren van de markt (segmentatiecriteria)

Marktsegmentatie en doelgroep opdelen Marktsegmentatie is belangrijk. Je wilt natuurlijk jouw doelgroep op een effectieve manier bereiken. Iedere doelgroep reageert anders op marketing- en communicatieuitingen. Ouderen reageren bijvoorbeeld anders op uitingen dan jongeren. Daarnaast is de kans groot dat ouderen niet via dezelfde kanalen bereikt kunnen worden als jongeren. Het segmenteren van de markt is daarom […]

SDP-model: segmenteren, doelmarktbepaling en positionering

SDP-model maken: segmenteren, doelmarktbepaling en positionering Wil je de markt segmenteren en de doelgroep op de juiste benaderen? Maak dan gebruik van het SDP-model. Hierdoor ben je in staat om specifieke groepen te creëren, waarop jij je (marketing)strategie op kan aanpassen. Iedere doelgroep reageert namelijk verschillend op marketing- en communicatieuitingen. Het segmenteren van de markt […]

Waardestrategieën van Treacy en Wiersema

Waardestrategieën van Treacy en Wiersema Het model van Treacy en Wiersema is een handig hulpmiddel bij het formuleren van de strategie van een bedrijf. Door de drie waardestrategieën van Treacy en Wiersema te bestuderen kan het bedrijf een onderscheidend vermogen creëren t.o.v. de concurrenten in de markt. Het model kent de volgende kenmerken: Onderscheidend vermogen creëren […]

Concurrentieanalyse maken (stappenplan)

Concurrentieanalyse maken | stappenplan De concurrentieanalyse analyseert de (belangrijkste) concurrenten in jouw markt. Het is belangrijk om de concurrentie in kaart te hebben, zodat je de (marketing)strategie daarop af kan stemmen. Deze analyse is onderdeel van de externe analyse. Doormiddel van een concurrentieanalyse kan jij onder andere de volgende essentiële elementen achterhalen: Onderscheidend vermogen t.o.v. […]