DESTEP-analyse maken voor je marketingplan – hoe doe je dit?

Wat is een DESTEP-analyse?

De DESTEP-analyse is een marketingmodel. Dit is bedoeld om de externe omgeving in kaart te brengen. Voor je marketingplan en scriptie kan de DESTEP-analyse van groot belang zijn. Met dit model ben je in staat om bijvoorbeeld de markt te analyseren vanuit diverse invalshoeken. Dit wordt gedaan aan de hand van 6 factoren. Een bedrijf heeft geen invloed op deze factoren. Wel kan een onderneming zijn strategie bijsturen a.d.h.v. de bevindingen. Enkele kenmerken van het model:

 • Ideaal model voor je marketingplan (scriptie)
 • Bestaat uit 6 factoren
 • Bedrijf heeft niet direct invloed op de ontwikkelingen
 • Geschikt voor de externe analyse

Met dit marketingmodel worden de trends en ontwikkelingen binnen de omgeving zichtbaar. Als voorbeeld kan je de volgende vraag stellen; wat zijn de economische en demografische vooruitzichten? Dit is voor een organisatie belangrijk om te weten om eventueel de strategie hierop aan te passen. Hieronder vind je een verdere toelichting op het DESTEP-model met een duidelijk voorbeeld.

Marketingplan schrijven
Compleet en ingevuld DESTEP-analyse voorbeeld? Download direct het strategisch marketingplan  (inclusief DESTEP-analyse)

Waarom een DESTEP-analyse maken?

Het maken van een DESTEP analyse is erg belangrijk.  Je past het tijdens een onderzoek, marketingplan of scriptie toe in de externe analyse. Het wordt ook wel gekenmerkt als een analyse op macroniveau. Via dit model kom je achter de bevindingen van de (directe) omgeving van het bedrijf. Wanneer je het op de juiste manier toepast komen de volgende elementen tevoorschijn:

 • Kansen
 • Bedreigingen

In vaktermen worden dit ook wel de ‘trends en ontwikkelingen’ genoemd. Het uiteindelijke doel is om de bevindingen af te stemmen op het strategische beleid. Hiermee kan een onderneming succesvoller worden in zijn markt. Het bedrijf is namelijk beter in staat om in te spelen op de eventuele trends en ontwikkelingen. De relevantste uitkomsten kunnen uiteindelijk verwerkt worden in de SWOT-analyse.

Voorbeeld van Marketingscriptie.nl:
Uit onderzoek van de demografische factoren blijkt dat er een vergrijzing optreed de komende jaren. Dit betekent dat de bevolking ouder wordt. Wellicht bied het voor een bedrijf de kans om in te spelen op deze trend. Het kan namelijk zo zijn dat het jaren geleden anders was en de bevolking jonger was. Hierdoor kan de onderneming destijds ervoor gekozen hebben om vooral op de ‘jongere’ doelgroep te richten. Door de trend ‘vergrijzing’ kan het bedrijf bepaalde productgroepen wellicht (her)positioneren voor de oudere doelgroep.

Uit welke onderdelen bestaat de DESTEP-analyse?

De DESTEP staat voor de afkorting van zes factoren. Deze factoren biedt de onderzoeker een kans om de omgeving te bekijken uit diverse invalshoeken op macroniveau. De volgende factoren dienen onderzocht te worden:

 • Demografische factoren
 • Economische factoren
 • Sociale-culturele factoren
 • Technologische factoren
 • Ecologische factoren
 • Politiek-juridische factoren

Hieronder staan de element uitgewerkt. Marketingscriptie zal dit doen aan de hand van diverse voorbeelden. Erg handig voor je scriptie en marketingplan!

DESTEP model maken
Zes factoren van het DESTEP-model

DESTEP-analyse maken en invullen

Hieronder staan de factoren van het DESTEP-model uitgewerkt. Deze factoren dien je te maken in het DESTEP-analyse. Hierboven staat weergegeven welke factoren er onderzocht en ingevuld dienen te worden. Deze zijn belangrijk voor de externe analyse van je strategisch marketingplan en ondernemingsplan. Wanneer je deze op de juiste manier maakt, krijg je een krachtige analyse. Hieruit komen kansen en bedreigen naar voren.

1. Demografische factoren

In dit onderdeel onderzoek je de kenmerken van de bevolking. Je kijkt bij de demografische factoren dus naar de trends en ontwikkelingen van jouw targetgroep (doelgroep). Middels deze analyse kan je bijvoorbeeld kijken hoe groot de potentiële doelgroep is. Een geschikte website om hiervoor te gebruiken is van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Hiermee krijg je informatie over bijvoorbeeld de bevolkingsaantallen.

Het is belangrijk om de demografische factoren te onderzoeken om bijvoorbeeld te kijken of jouw targetgroep groeit of wellicht afneemt. Op het moment dat de targetgroep afneemt kan je product wellicht in gevaar komen. Dit kan komen omdat er minder vraag naar kan komen in de toekomst. In een strategisch marketingplan onderzoek je dit en breng je dit aan het licht.

Aan de andere kant kan het ook zo zijn er wellicht een opkomende trend is van een bepaalde bevolkingsgroep. Het is misschien het overwegen waard om dan aan marktontwikkeling te doen. Dit is jouw bestaande product of dienst verkopen op een andere markt.

DESTEP analyse marketingplan
Bekijk bijvoorbeeld naar het gemiddeld inkomen per huishouden

Voorbeeld demografische factoren (DESTEP-analyse)
Stel dat een bedrijf met een kledingcollectie zich alleen richt op volwassen vrouwen en mannen. Uit jouw blijkt blijkt dat er een grote stijging is van het aantal kinderen. De analyse geeft aan dat er binnen een aantal jaar veel kinderen geboren gaan worden. Op dat moment kan je bijvoorbeeld kijken of het wellicht een kans is om kleding te gaan ontwerpen voor kinderen.

Kortom, onderzoek trends en ontwikkelingen die mogelijk effect kunnen hebben op (de verkoop van) jouw bedrijf. De onderstaande factoren kunnen onderzocht worden in het kader van demografische factoren:

 • Leeftijdsopbouw (is er vergrijzing gaande?)
 • Potientele groei en omvang van de doelgroep
 • Samenstelling van het aantal huishoudens
 • Geslacht (is er een opkomende trend van het aantal vrouwen?)
 • Opleidingsniveau

Bovenstaande factoren zijn enkele voorbeelden van elementen die onderzocht kunnen worden in het DESTEP-model voor de macro omgeving.

2. Economische factoren

Bij het onderdeel ‘economische factoren’ van de DESTEP-model onderzoek je de trends en ontwikkelingen. Dit moet gedaan worden op ‘economisch’ niveau. Hierin is het belangrijk dat bepaalde gebieden onderzoekt. Een voorbeeld kan zijn; het gemiddeld inkomen van jouw afnemer. Daarnaast kan de koopkracht een belangrijke rol spelen. Hiermee kan wellicht worden geconcludeerd of jouw doelgroep een besteedbaar inkomen heeft om jouw product of dienst aan te schaffen.

Kortom, door de economische factoren te onderzoeken wordt de economische staat van een land of regio onder de loep genomen. Op basis van deze informatie kunnen (toekomstige) voorstellingen worden gedaan. Zowel nationale ontwikkelingen als internationale ontwikkelingen kunnen een rol spelen voor jouw bedrijf.

Voorbeeld van economische factoren die onderzocht kunnen worden:

 • Werkgelegenheid
 • Gemiddeld (besteedbaar) inkomen
 • Economische ontwikkelingen op nationaal- en internationaal niveau
 • Conjuctuur van een land
 • Inflatie

Natuurlijk kunnen er ook andere economische ontwikkelingen plaats vinden die belangrijk zijn voor jouw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan ‘werkgelegenheid’. Zijn er trends of ontwikkelingen op arbeidsmarkt. Wellicht is de prognose dat er een stijging plaats vind van het aantal werklozen. Hierdoor kan de werkloosheid omhoog gaan.

Nog een voorbeeld wat je kunt onderzoeken (indien van toepassing); het gemiddeld inkomen van een huishouden. Wellicht vind er een stijging plaats van de uitgaven betreffende huishoudens. Voor huishoudelijke artikelen (bijv. wasmiddel, vaatwassers, wasmachines) kan deze ontwikkeling interessant zijn.

Let op:
Het is belangrijk dat je ten alle tijde de organisatie centraal staat tijdens het maken van de DESTEP-analyse. Dit voorkomt dat je wellicht ontwikkelingen ontdekt die niet relevant zijn voor de organisatie.

3. Sociale-culturele factoren

De sociale culturele factoren is ook onderdeel van het DESTEP-analyse. In dit gebied van de externe analyse ga je kijken naar de sociale normen, waarden en cultuur. Dit kan je doen voor een bepaald gebied, land of regio waar het bedrijf zich op richt. Op deze manier breng je de doelgroep extra in kaart a.d.h.v. factoren.

Het kan natuurlijk zijn dat het bedrijf in kan spelen op sociale trends die spelen. Daarnaast kan het zijn dat het product of dienst botst met de normen en waarden van een land. Als ‘gek’ voorbeeld kan Marketingscriptie.nl geven dat een uitdagend modeblad niet wenselijk is in bepaalde delen van de wereld. De religie kan bijvoorbeeld daar een belangrijke rol in spelen. Kortom, je kunt kijken of jouw product of dienst een conflict kan opleveren in een betreffende regio.

Anderzijds kan je ook inspelen op ontwikkelingen in een land. Hieronder zullen wij een voorbeeld schetsen van een sociale culturele factor.

Voorbeeld van sociale factoren (DESTEP-analyse):
Beeld even in dat je een onderzoek uitvoert uit naam van een voedingsproducent. Uit onderzoek blijkt dat een stijgende trend gaande is van bewuste en gezonde eters. Dit kan weleens een belangrijke ontwikkeling zijn voor jouw bedrijf. Wanneer de voedingsproducent zich alleen maar richt op ‘ongezonde’ snacks, kan het wellicht een kans zijn om juist in te spelen op deze trend. Misschien is de voedingsproducent in staat om ‘gezonde’ snacks te maken voor een bepaalde doelgroep.

Uiteraard speculeren wij in het bovenstaande voorbeeld. Wat wel zo is, is dat het als een ‘kans of bedreiging’ kan worden gezien. Dit vul je later in de SWOT-analyse in. Dit model geeft eigenlijk een korte samenvatting weer van de onderzoeksresultaten van jouw marketingplan.

Naast bovenstaand voorbeeld kan je deze factoren ook onder de loep noemen:

 • Vrijetijdsbesteding van jouw doelgroep
 • Levensstijl
 • Gedrag
 • Religie (geloof)
 • Sociale trends van de doelgroep

Met gedrag kan je bijvoorbeeld kijken hoe de doelgroep zich gedraagt. Zijn ze bijvoorbeeld erg milieubewust? Dan kan je dat eventueel nadenken of in de marketingstrategie ingespeeld moet worden op deze levensstijl.

4. Technologische factoren

In dit hoofdstuk onderzoek je technologische factoren. Dit is een belangrijk onderdeel van de DESTEP-analyse voor je strategisch marketingplan. Door middel van technologische factoren worden kenmerken van (externe) technologische ontwikkelingen in kaart gebracht. Bepaalde ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de onderneming. Dit kan zowel van invloed zijn op het beleid als het product dat de organisatie aanbied. Een voorbeeld kan zijn: de (snel veranderde) communicatiemogelijkheden. En dan voornamelijk de online communicatiemiddelen.

Denk even terug aan de jaren 90. In deze tijd oriënteerde men vooral door fysieke winkels te bezoeken. Wanneer je een laptop nodig had, bezocht je een computerwinkel. Tegenwoordig is dit proces veranderd door de technologische ontwikkelingen. Men oriënteert zich steeds meer via internet voor het een fysieke winkel bezoekt om het product te kopen. Om deze reden moet bijvoorbeeld een website of webshop efficiënt helpen bij het oriëntatieproces van de klant. Je kunt door technologische ontwikkelingen steeds meer inspelen op de wensen van de klant.

destep analyse maken
Hier zie je ‘virtueel passen’. Dit kan een belangrijke technologische ontwikkeling zijn voor online kledingretailers.

Voorbeeld van technologische ontwikkelingen (DESTEP-analyse)
Een voorbeeld kan zijn, een kledingwinkel. Beeld even in dat je een zwart shirt voor een lage prijs zoekt. Daarnaast moet het shirt jou goed staan. Je gebruikt het internet om je te oriënteren en om het product eventueel online aan te schaffen. Uiteindelijk heb jij je zwarte shirt gevonden voor een lage prijs. Het zal fijn zijn om te weten hoe het shirt je daadwerkelijk staat. Je hebt immers (door je drukke baan) geen tijd om langs de winkel te gaan en te gaan passen.

Middels technologische ontwikkelingen kan je hierop inspelen. De laatste ontwikkelingen zijn namelijk dat je als kledingwinkel deze behoefte kan vervullen. De naam voor deze behoefte is ‘virtueel passen’. Je kunt de klant hiermee de juiste klantbeleving bieden. Men kan op deze manier via internet kijken hoe het shirt hem staat. Een bijkomend voordeel voor de organisatie van deze technologische ontwikkeling kan zijn:

 • Minder retouren
 • Voorsprong op je concurrent (je bied iets wat de concurrent niet doet)
 • Een betere klantbeleving bieden

Wanneer de doelstelling van het bedrijf is om bijvoorbeeld het aantal retouren omlaag te halen, kan deze technologische ontwikkeling wellicht interessant zijn. Kortom, bekijk welke technologische aspecten relevant zijn voor de organisatie. Stem hier vervolgens goed je onderzoek op af. Hiermee voorkom je dat je trends aan het onderzoeken bent, die niet relevant zijn voor de organisatie.

Naast bovenstaand voorbeeld kan je deze factoren ook onder de loep nemen:

 • Communicatiemogelijkheden (bijv. internet)
 • Nieuwe productiemethodes
 • Automatisering
 • Verandering in levensstijl door middel van technologische ontwikkelingen (bijv. virtueel passen)
 • Innovatieve ontwikkelingen en trends die een rol kunnen spelen voor de organisatie
 • Acceptatie van technologie

Dit zijn enkele onderwerpen die je kunt onderzoeken voor jouw organisatie. Brancherapporten van o.a. de Rabobank zijn handige hulpmiddelen waar allerlei trends en ontwikkelingen staan vermeld. Hier kan technologie ook een onderdeel van zijn.

5. Ecologische factoren

In dit onderdeel onderzoek je de ecologische factoren. Deze factoren kunnen grote invloed hebben op de bedrijfsvoering. Het uiteindelijk doel van dit onderdeel is om de fysieke omgeving in kaart te brengen. Dit wordt ook wel de ecologische omgeving genoemd. Wanneer een bedrijf de juiste keuze moet maken i.v.m. de bouw van een nieuwe fabriek, is dit onderdeel van de DESTEP-analyse erg handig. Hiermee ben je bijvoorbeeld in staat om een regio, gebied of land te analyseren op klimaatomstandigheden.

Je kunt hierbij kijken naar bijvoorbeeld de (toekomstige) weersomstandigheden. Wanneer je bijvoorbeeld in de toerisme werkzaam bent, is dit onderdeel van groot belang. Mogelijke natuurrampen kunnen toeristen namelijk afschrikken. Het zal bijvoorbeeld voor een reisbureau niet handig zijn om te gaan adverteren voor een reis naar Amerika, als daar een natuurramp gaande is.

Voorbeeld van een ecologische ontwikkelingen (DESTEP-analyse)
Natuurrampen kunnen grote gevolgen hebben voor een organisatie. Wanneer blijkt dat er in een bepaald gebied meerdere natuurrampen per jaar plaats vind, is het wellicht niet handig om daar een fabriek te gaan bouwen. Daarnaast dien je bij de bouw van een fabriek rekening te houden met het milieu. Consumenten hechten steeds meer waarde aan een organisatie die rekening houd met het milieu.

Hieronder nog een aantal factoren die je onder de loep kan nemen:

 • Milieu
 • Het weer (weersomstandigheden)
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Energiebronnen

Bij het maken van een DESTEP-analyse is dit onderdeel zeker van belang. Vele onderzoekers vergissen zich en zien vaak bedreigingen of ontwikkelingen niet als relevant. Het gevolg hiervan is dat het bedrijf geen rekening houd met deze factoren. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor het verdere verloop van het strategisch marketingplan.

6. Politieke-juridische factoren

De politieke factoren zijn van groot belang voor het bedrijf. Hierbij kijk je zowel naar de politieke factoren als juridische factoren. Bij de introductie van een nieuw product of dienst kunnen er (wettelijke) regels van belang zijn. Wanneer het bedrijf deze regels niet in acht neemt, kan het duur komen te staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de introductie van een product of dienst in een nieuw land. Wellicht heeft het land andere en strengere regels voor de introductie van een bepaald product.

Kortom, door middel van de politiek-juridische factoren onderzoek je de beslissingen van de overheid. Hierbij kan de wet- en regelgeving erg van belang zijn. Dit kan zowel te maken hebben met:

 • Importeren van producten en diensten
 • Exporteren van goederen en diensten
 • Adverteren (reclameregels)
 • Belastingen (welke belastingen dien je te betalen)

Bovenstaande factoren kunnen van belang zijn voor bijvoorbeeld een handelsbedrijf. Een bedrijf dat regelmatig producten invoert en exporteert.

destep analyse marketingplan

Voorbeeld van politiek-juridische factoren (DESTEP-analyse)
Stel dat een bedrijf wil gaan adverteren, dan dient het zich aan regels te houden. In de mediawet staan diverse regels omschreven, waaraan reclame moet voldoen. Wanneer een adverteerder zich niet aan deze regels houdt, kunnen zij worden beboet. Voor een reclamebureau is deze wet dan erg belangrijk. Zij dienen bij het bedenken van een creatief concept, rekening te houden met wat wel mag en wat niet.

Naast bovenstaand voorbeeld kan je deze factoren ook onder de loep nemen:

 • Subsidies (heeft het bedrijf wellicht recht op subsidie of vallen subsidies weg?)
 • Wetgeving
 • Mogelijke wetswijzigingen
 • Politieke klimaat in een land

Al deze factoren zijn van belang wanneer je de juridische factoren onderzoekt. Het doel hiervan is om een compleet beeld te krijgen van o.a. regelgeving waarmee het bedrijf te maken heeft of krijgt.

Extra tip van Marketingscriptie.nl voor je DESTEP-model

Zet alleen de relevante informatie in de DESTEP-analyse. Overige informatie die indirect van toepassing zijn kan je in de bijlage plaatsen. In het hoofdbestand kan je dan doorverwijzen naar deze bijlage. Hiermee voorkom je dat het DESTEP-model lange bladzijdes worden. Uit ervaring weet Marketingscriptie.nl dat examinatoren en opdrachtgevers, een korte maar krachtige toelichting willen lezen. Kortom, maak een samenvattend geheel van elke factor van het DESTEP model. Bespreek bijvoorbeeld alleen de belangrijkste trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor het bedrijf.

DESTEP-analyse voorbeeld voor je marketingplan

Een voorbeeld van een DESTEP-analyse kan erg handig zijn. Met een juist voorbeeld ben je in staat om je eigen analyse te maken voor de macro omgeving. Wij van Marketingscriptie.nl hebben een eigen DESTEP-model ontwikkeld waarmee jij je analyse kan maken. Wij hebben vele positieve reacties mogen ontvangen omtrent het voorbeeld dat is verwerkt in het strategisch marketingplan. Dit model is speciaal bedoeld voor studenten, marketeers en ondernemers die bezig zijn met hun eigen marketingplan. Voor studenten is het zeer geschikt om de externe analyse in hun scriptie naar een hoger niveau te brengen.

Op deze pagina vind je een DESTEP-analyse voorbeeld. Het bestand is al meer dan 1200 keer gedownload. Daar zijn wij uiteraard trots op! Het is gebaseerd om een recent onderzoek die daadwerkelijk in de praktijk uitgevoerd is. Hierdoor krijg je een exclusief kijkje hoe de DESTEP-analyse bijdraagt aan het verloop van je onderzoek voor de macro omgeving.

Heb je een vraag? Stuur ons gerust een bericht.