DESTEP-analyse maken in 6 stappen

DESTEP-analyse maken | uitleg

Iskander Nizam Geschreven door Iskander Nizam op 15 januari 2022

Ga je de DESTEP-analyse maken? Dan wil je dat dit goed gebeurt. Daarom leggen wij in dit artikel uit hoe je deze methode toepast. Dit doen wij met voorbeelden. Hiermee breng je de markt in kaart en ontdek je relevante trends en ontwikkelingen. Een paar kenmerken van dit model:

 • Bestaat uit 6 factoren
 • Je hebt geen directe invloed op de ontwikkelingen
 • Geschikt voor de externe analyse

De informatie gebruik je voor een ondernemingsplan, marketingplan of scriptie.

Strategisch marketingplan voorbeeld

Wat is een DESTEP-analyse?

De DESTEP-analyse is een marketingmodel. Hiermee breng je de externe omgeving in kaart. Zo komen belangrijke kansen en bedreigingen naar voren. Je onderzoekt de markt vanuit zes invalshoeken:

 • Demografisch
 • Sociaal-cultureel
 • Technologisch
 • Ecologisch
 • Politiek-juridisch

Een organisatie gebruikt de bevindingen om de (marketing)strategie bij te sturen. De onderneming heeft geen directe invloed op de uitkomsten. Het wordt daarom ook wel een macro-analyse genoemd. De DESTEP-methode komt voor in een marketingplan, scriptie en ondernemingsplan.

DESTEP-analyse
De zes factoren van de DESTEP-analyse

Waarom maak je de DESTEP-analyse?

Je maakt de DESTEP-analyse om kansen en bedreigingen te vinden. De gevonden trends en ontwikkelingen hebben mogelijk invloed op het bedrijf en bepalen deels het succes van de organisatie. Een bedrijf kan hierop inspelen.

Als je niet weet hoe de markt zich ontwikkelt, bestaat de kans dat je strategie niet slaagt. Daarom is het belangrijk om te weten wat er speelt om je bedrijfsstrategie bij te sturen. De resultaten uit de DESTEP-analyse verwerk je uiteindelijk in de:

Op deze manier krijg je uiteindelijk een ijzersterke marketingstrategie. Hiermee kun je bijvoorbeeld je concurrenten verslaan. Deze macro-analyse is onderdeel van de externe analyse.

Wat kun je met de bevindingen? (voorbeeld)

We geven een voorbeeld: uit je onderzoek blijkt dat er vergrijzing optreed. Het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt. Dit biedt kansen voor een verzorgingsbedrijf. Zo kan een bepaalde productgroep gericht worden op deze specifieke groep. Het kan namelijk zijn dat het bedrijf zich in eerste instantie alleen richtte op jongvolwassenen. Door zo’n bevinding op tijd te ontdekken, kan een bedrijf zijn strategie aanpassen en voorlopen op concurrenten.

Uit welke factoren bestaat de DESTEP-analyse?

DESTEP staat voor de afkorting van zes elementen. De volgende factoren dienen onderzocht te worden:

 • Demografische factoren
 • Economische factoren
 • Sociaal-culturele factoren
 • Technologische factoren
 • Ecologische factoren
 • Politiek-juridische factoren

Hieronder staan deze macrofactoren uitgewerkt. We doen dit met voorbeelden. Erg handig voor je scriptie en marketingplan!

Demografische factoren

Bij demografische factoren verzamel je gegevens over de omvang van de bevolking en de samenstelling. Voorbeelden zijn:

 • Leeftijdsopbouw en geslacht
 • Samenstelling van het huishouden
 • Opleidingsniveau
 • Gemiddeld inkomen
 • Huidige omvang en groei van de doelgroep

Op de site van het Centraal Bureau voor de Statistiek staat openbare data over de bevolking.

Praktijkvoorbeelden uitgewerkt:

 • Een kledingbedrijf richt zich momenteel alleen op volwassen vrouwen en mannen. Uit onderzoek blijkt dat het aantal kinderen sterk toeneemt. Dit vormt mogelijk een kans om kleding voor kinderen aan te bieden.
 • De omvang van de doelgroep neemt af en daardoor ook je afzetmogelijkheden. Dit is een bedreiging voor je omzet.
 • Stijging van eenpersoonshuishoudens. Een supermarkt kan hierop inspelen door kleinere verpakkingen te verkopen.
 • Er treed vergrijzing op: het aandeel 65-plussers neemt toe. Dit kan een kans zijn om je huidige product aan te passen aan ouderen. Zo kun je het verkopen aan deze groep.
Demografische factoren destep analyse
Voorbeeld van demografische gegevens. Met zulke informatie kun je zien of er bepaalde ontwikkelingen zijn die invloed hebben op je bedrijf.

Economische factoren

Bij economische factoren zoek je naar ontwikkelingen die het inkomen en de koopkracht van je doelgroep beïnvloeden. Voorbeelden zijn:

 • Werkgelegenheid
 • Besteedbaar inkomen (van een huishouden)
 • Inflatie en deflatie
 • Wisselkoers (import en export)
 • Conjunctuur

Je kijkt dus onder meer naar de economische situatie van het land (of regio). Een goede koopkracht kan bijdragen aan het succes van je bedrijf. Een tegenvallende economie vormt mogelijk een bedreiging.

Kortom, door economische factoren te onderzoeken wordt de economische staat van een land of regio zichtbaar. Op basis van deze informatie kun je (toekomstige) voorspellingen doen. Deze ontwikkelingen hebben mogelijk invloed op je bedrijf.

Praktijkvoorbeelden uitgewerkt:

 • Stijging van het aantal werklozen onder 40-60 jarige. Dit heeft een negatieve invloed op de koopkracht. Het bedrijf kan zich mogelijk ook richten op een andere doelgroep die meer te besteden heeft.
 • Het inkomen stijgt en de (zorg)premies blijven gelijk: je doelgroep heeft meer te besteden. Hierdoor stijgen de afzetmogelijkheden voor luxe producten.
 • De inflatie stijgt in het land. De prijzen in het land gaan omhoog en het salaris blijft gelijk. Hierdoor daalt de koopkracht.
 • De waarde van de valuta neemt af ten opzichte van de vreemde valuta. Bijvoorbeeld de euro tegenover de dollar. Deze schommeling kan ervoor zorgen dat je assortiment duurder wordt.

 

Sociaal-culturele factoren

Bij sociaal-culturele factoren kijk je naar de leefgewoontes, normen, waarden en cultuur. Dit doe je in het land of regio waar de doelgroep zich bevindt. Voorbeelden zijn:

 • Levensstijl
 • Vrijetijdsbesteding
 • Gedrag
 • Normen en waarden
 • Religie (geloof)
 • Sociale trends
 • Mediagebruik van de doelgroep

Het is voor een bedrijf belangrijk om in te spelen op maatschappelijke gewoontes. Ook dient het rekening te houden met de normen, waarden en cultuur van de doelgroep. Zo voorkom je dat de dienst of het product botst.

Praktijkvoorbeelden uitgewerkt:

 • In delen van het Midden-Oosten is het niet gewoonlijk om billboards te publiceren met een bloot onderlijf.
 • Volwassenen hechten steeds meer waarde aan een gezonde levensstijl. Voor een supermarkt en voedingsproducent is deze ontwikkeling belangrijk.
 • Sommige groepen in de maatschappij leven erg milieubewust. Dit kan voor een bedrijf reden zijn om het productieproces te verduurzamen en hierover nadrukkelijk te communiceren.
 • In bepaalde wijken en landen geven ze voorkeur aan halal-etenswaren. Hier dien je rekening mee te houden, bijvoorbeeld als je vlees verkoopt.
 • De doelgroep besteed steeds meer tijd op TikTok en Instagram. Het gebruik van Facebook neemt af. Dit kan een nadeel zijn, als het bedrijf alleen nog op Facebook aanwezig is.
Sociaal culturele factoren - supermarkt
Steeds meer supermarkten spelen in op de vegetarische levensstijl.

Technologische factoren

Bij technologische ontwikkelingen kijk je naar innovatie en technologie. Zowel op product- als bedrijfsniveau. Voorbeelden zijn:

 • (Nieuwe) productiemethodes
 • Innovaties
 • Automatisering
 • Technologische trends

Technologische ontwikkelingen hebben impact. Zowel op een onderneming als producten en diensten. Zo kan de behoefte van het product wijzigen door innovatie. Denk bijvoorbeeld aan digitaal nieuws in plaats van fysieke kranten. Of online opleidingen in plaats van klassikaal. Ook de communicatiebehoefte verandert door de aanwezige technologie (WhatsApp en chatbots).

De mogelijkheden van automatisering nemen ook toe. Dit kan effect hebben op het productieproces. Waar het vroeger met de hand gedaan werd, is het nu ook mogelijk om dit met machines te doen.

Het is belangrijk om zulke trends tijdig te ontdekken, zo kun je het product of de dienst verbeteren.

Praktijkvoorbeelden uitgewerkt:

 • Er is behoefte aan zelfrijdende auto’s. Voor een autofabrikant is deze ontwikkeling waardevol.
 • Door Augmented Reality is het mogelijk om een kledingstuk thuis te passen, voor je het bestelt. Men ziet direct hoe het staat. Hiermee dalen de retourzendingen.
 • Automatisering in de horeca neemt toe: machines nemen taken over. Bijvoorbeeld het maken van cocktails en het opnemen van bestellingen met tablets. Dit biedt kansen voor restaurant, er is minder personeel nodig achter de bar.
 • Technologie van drones verbetert constant. Ze worden steeds vaker ingezet. Bijvoorbeeld door bouwbedrijven om woninginspecties uit te voeren. Voor dronemakers biedt dit een kans om een verbeterde versie te lanceren, specifiek voor deze branche.
technologische factoren destep - krant en mobiel
Door de opmars van mobiele technologie, verandert ook de behoefte van diensten en producten. Bijvoorbeeld van nieuws. Media biedt nu online ‘premium artikelen’ aan.

Ecologische factoren

Bij ecologische factoren verzamel je informatie over de fysieke omgeving. Je kijkt welke ontwikkelingen invloed hebben op het bedrijf. Voorbeelden zijn:

 • Milieu
 • Klimaat
 • Energiebronnen
 • Grondstoffen
 • Afvalverwerking

Bied je vliegvakanties aan? Dan is het goed om rekening te houden met natuurrampen in delen van de wereld. Ook in andere branches zijn ecologische factoren van belang. Zo is het voor een producent belangrijk dat er voldoende grondstoffen aanwezig zijn en dat het volgens de juiste milieuvoorschriften produceert.

Daarnaast vraagt de samenleving steeds meer van bedrijven. Namelijk om milieuvriendelijk te werken. Vervuiling en verspilling staan hedendaags centraal, ook bij de doelgroep. Als organisatie kun je onderzoeken wat de gevolgen zijn van duurzame trends én of je hierop kunt inspelen.

Praktijkvoorbeelden uitgewerkt:

 • Grondstof ’indium’ wordt schaarser door de toenemende vraag. Elektronicafabrikanten kunnen hier hinder van ondervinden. Zo kan de prijs van deze grondstof stijgen.
 • Hernieuwbare energie brengt mogelijkheden met zich mee voor energiebedrijven.
 • Vraag naar gebruikte producten groeit om verspilling tegen te gaan. Coolblue en Zalando bieden nu ook tweedehands producten aan.
 • Opkomst van duurzame verpakkingsmethodes om plasticgebruik terug te dringen.
ecologische factoren - duurzaamheid
Duurzame trend: hergebruiken van producten om verspilling tegen te gaan. Steeds meer bedrijven geven producten een nieuw leven. In de foto zie je een voorbeeld van Coolblue.

Politiek-juridische factoren

Dit zijn alle juridische regels en politieke maatregelen die invloed hebben op het bedrijf. Voorbeelden zijn:

 • Subsidies
 • Huidige wetgeving
 • Wetswijziging
 • Licenties
 • Politiek klimaat

Kortom, je kijkt onder meer naar de wet- en regelgeving.

Zo kunnen voor de productie van goederen juridische regels gelden. Bijvoorbeeld eisen aan de verpakking, gebruik van materialen en uitstoot van gassen. Ook gelden er regels voor adverteren en dataverwerking. Voor een organisatie is het belangrijk om helder te hebben welke politieke maatregelen invloed hebben.

Praktijkvoorbeelden uitgewerkt

 • Vanaf 2023 is het verplicht om een helm te dragen op een snorfiets. De vraag naar scooters met een ‘blauw kenteken’ neemt mogelijk af. Een scooterzaak dient hier rekening mee te houden tijdens het inkoopproces.
 • Er gelden regels aan het vliegen met drones. Dit mag niet meer op elke plek en in sommige gevallen moet je een vergunning hebben. Als een bedrijf een drone inzet, moet het dus goed op de hoogte zijn.
 • Sinds de zomer van 2021 geldt statiegeld op kleine, plastic drinkflesjes. Als je frisdrank of water verkoopt kan dit invloed hebben.

Politiek-juridische factor

DESTEP-analyse voorbeeld downloaden

Is het tijd voor je DESTEP-analyse? Dan wil je het maximale uit deze macro-analyse halen. Zo kun je waardevolle kansen ontdekken en bedreigingen signaleren. Hiermee stel je een sterk marketingplan op.

Wij helpen ondernemers, studenten en marketeers met het invullen van deze analyse. Dit doen wij met concrete voorbeelden. Hierin ontdek je:

 • hoe je een ijzersterke DESTEP-analyse maakt;
 • welke kansen en bedreigingen relevant zijn voor je markt;
 • wat je moet de bevindingen moet doen;
 • hoe je het overzichtelijk verwerkt in een verslag.

Op deze pagina kan je een DESTEP-analyse voorbeeld downloaden. Dit format is speciaal bedoeld voor studenten, ondernemers én marketeers die bezig zijn met hun marketingplan. Zo brengen ze hun externe analyse naar een hoger niveau.

Het bestand is al meer dan 1200 keer gedownload. Daar zijn wij uiteraard trots op. Het is gebaseerd op een recent onderzoek die in de praktijk is uitgevoerd.

Veelgestelde vragen over deze methode

Moet je alle zes de factoren gebruiken?

Het is niet verplicht om alle factoren van de DESTEP-analyse te onderzoeken, maar we adviseren het wel. Zo breng je de hele markt in kaart. Blijkt uit je onderzoek dat er geen relevante ontwikkelingen zijn voor een bepaalde factor? Dan kun je het achterwege laten.

Waar vind ik informatie voor de DESTEP-methode?

Je vindt veel informatie in brancherapporten. Bijvoorbeeld die ING, ABN AMRO en Rabobank uitgeven. Daarnaast kun je het Centraal Bureau voor de Statistiek raadplegen. Hier vind je demografische en sociaal-culturele gegevens. Op RVO.nl vind je informatie over politiek-juridische factoren.

Wat is de betekenis van de DESTEP-analyse?

De DESTEP-analyse staat voor: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek-juridisch. Dat is de betekenis van dit model. Hiermee onderzoek je de externe omgeving vanuit zes invalshoeken.

Heb je een vraag? Stuur ons gerust een bericht.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.