SWOT analyse maken – Hoe vul je dit in?

Het maken van een SWOT-analyse

Het maken van een SWOT-analyse kan lastig zijn. De interne en externe analyse spelen een grote rol bij het opstellen van dit marketingmodel. De SWOT-analyse is noodzakelijk voor het opstellen van een strategisch marketingplan. Het dient als hulpmiddel om uiteindelijk de confrontatiematrix te kunnen maken. Hieruit volgen strategische opties. Om het model op te stellen dien je de volgende vragen te beantwoorden:

 • Wat zijn de sterke kanten van de organisatie
 • Wat zijn de zwakke punten binnen de organisatie?
 • Welke kansen zijn er aanwezig in de markt?
 • Welke factoren vormen een bedreiging voor het bedrijf?

Hieronder zullen wij stap voor stap (met voorbeelden) uitleggen hoe je de SWOT-analyse in elkaar zet.

Strategisch marketingplan voorbeeld

Wat is een SWOT-analyse?

Een SWOT-analyse is een hulpmiddel bij het bepalen van de strategie van een bedrijf. Deze analyse kan opgesteld worden nadat er intern- en extern onderzoek is uitgevoerd. Tijdens het maken van de interne- en externe analyse komen de volgende marktsituaties aan het licht:

De SWOT-analyse is daarnaast erg handig om de huidige stand van zaken binnen het bedrijf te beoordelen. Er kan bijvoorbeeld onder de factor ‘zwaktes’ worden gekeken wat de onderneming moet doen om het bedrijf nog succesvoller te maken.

De resultaten uit de SWOT-analyse dienen te worden ingevuld in de confrontatiematrix. Deze matrix dient als basis bij het maken van de juiste strategische opties.

swot analyse invullen
Bovenstaande vragen kan je stellen bij het uitvoeren van de analyse.

Voorbeeld:
Wanneer uit onderzoek is gebleken dat er bij een marketingbureau weinig kennis in huis is over online marketing, kan dit een zwakte zijn. Wanneer blijkt dat er een trend (kans) gaande is waarbij de doelgroep steeds meer online te vinden is, is het wellicht handig om deze ‘zwakte’ aan te pakken. Het personeel kan bijvoorbeeld worden bijgeschoold om online marketing acties te organiseren. Daarnaast kan het ook worden uitbesteed.

Een SWOT-analyse maken

Voor het maken van de SWOT-analyse dien je een interne- en externe analyse uit te voeren. Voor de interne analyse dien je de interne situatie van het bedrijf te onderzoeken. Hierbij kunnen de volgende gebieden worden onderzocht om de huidige situatie binnen het bedrijf te kunnen beoordelen:

 1. Organisatie (strategie, doelstellingen, bedrijfscultuur)
 2. Financiële situatie
 3. Marketing

1. Sterktes en zwaktes (interne analyse)

Bovenstaande drie onderzoeksgebieden kunnen in kaart worden gebracht met behulp van het 7S model. Wanneer je de interne analyse uitvoert komen de onderstaande factoren naar boven:

 • Sterktes
 • Zwaktes

Hierbij stel jezelf de vraag; waar blinkt de organisatie in uit en wat is de zwakte van het bedrijf? Deze sterktes en zwaktes dien je bij het maken van de SWOT-analyse in te vullen.

(In het hoofdstuk onderaan de pagina staan enkele voorbeelden van sterktes en zwaktes weergegeven)

2. Kansen en bedreigingen (externe analyse)

Na het in kaart brengen van de sterktes en zwaktes m.b.v. de interne analyse dien je de externe analyse uit te voeren. Middels deze analyse breng je de onderstaande factoren in kaart:

 • Kansen
 • Bedreigingen

De kansen en bedreigingen kunnen achterhaalt worden na het onderzoeken van de markt/omgeving van het bedrijf. Dit kan gedaan worden met behulp van diverse marketingmodellen. Een voorbeeld hiervan is het DESTEP-model en de ABCD-analyse.

Stel hierbij voor jezelf de vraag; wat zijn de trends en ontwikkelingen  in de markt en binnen de doelgroep? Treed er wellicht vergrijzing op? Gaat de koopkracht van de doelgroep erop achteruit? Biedt de concurrentie dezelfde diensten aan met dezelfde service, maar dan voor een lagere prijs? Dit zijn allemaal factoren die onderzocht kunnen worden.

Uiteindelijk dien je de kansen en bedreigingen in de SWOT-analyse neer te zetten. Onderaan de pagina staan enkele voorbeelden van kansen en bedreigingen weergegeven.

swot analyse maken kans
Een voorbeeld: De bedreiging kan vergrijzing zien. Wellicht is dit een kans om te richten op deze doelgroep.

Hoeveel punten moet ik benoemen in de SWOT analyse?

Wanneer je een goede interne- en externe analyse uitvoert komt hier veel bruikbare informatie naar boven. Wij raden aan om zoveel mogelijk punten te noteren voor jezelf.

Wij raden aan om een lijstje te maken met alle relevante punten die je tegenkomt. Wanneer je zowel de interne- als externe analyse hebt uitgevoerd kan je dit lijstje filteren naar 5 á 6 sterke punten per factor. Hierbij dien je wel goed voor jezelf te kunnen onderbouwen waarom je een sterkte of kans bijvoorbeeld wegfiltert.

Tip:
Houd altijd in het achterhoofd: is dit punt relevant voor het bedrijf? Wanneer je ontdekt dat er een trend is in duurzame diervoeding, is dit voor bijvoorbeeld een ‘boer’ relevantie informatie. Een kinderopvang of bakker kan hier niks mee.

Voorbeeld van een SWOT-analyse

Een voorbeeld van een SWOT-analyse kan handig zijn om een goed beeld te krijgen van de analyse. Wellicht vraag je jezelf af; wat moet er precies ingevuld worden en ontwerp je een SWOT-analyse? Daarnaast helpt een voorbeeld om inspiratie op te doen voor het vervolg van het strategisch marketingplan.

Hieronder vind je een afbeelding waarin enkele sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen staan afgebeeld. Dit voorbeeld is afkomstig van een recent onderzoek.

Een voorbeeld uit een recent onderzoeksrapport
Een voorbeeld van een SWOT-analyse uit een recent onderzoeksrapport

Heb je een vraag? Stuur ons gerust een bericht.