SWOT analyse maken – stappenplan

SWOT-analyse maken in drie stappen

Het maken van een SWOT-analyse kan lastig zijn. De interne en externe analyse spelen een grote rol bij het opstellen van dit marketingmodel. De SWOT-analyse is noodzakelijk voor het opstellen van een strategisch marketingplan. Het dient als hulpmiddel om uiteindelijk de confrontatiematrix te kunnen maken. Hieruit volgen strategische opties. Om het model op te stellen dien je de volgende vragen te beantwoorden:

 • Wat zijn de sterke kanten van de organisatie
 • Wat zijn de zwakke punten binnen de organisatie?
 • Welke kansen zijn er aanwezig in de markt?
 • Welke factoren vormen een bedreiging voor het bedrijf?

Hieronder zullen wij stap voor stap (met voorbeelden) uitleggen hoe je de SWOT-analyse in elkaar zet.

Strategisch marketingplan voorbeeld

Wat is een SWOT-analyse?

Een SWOT-analyse is een hulpmiddel bij het bepalen van de strategie van een bedrijf. Dit model kan opgesteld worden nadat je de interne en externe analyse hebt uitgevoerd. Je ontdekt dan:

De SWOT-analyse is daarnaast erg handig om de huidige stand van zaken binnen het bedrijf te beoordelen. Er kan bijvoorbeeld onder de factor ‘zwaktes’ worden gekeken wat de onderneming moet doen om het bedrijf nog succesvoller te maken.

De resultaten uit de SWOT-analyse dienen te worden ingevuld in de confrontatiematrix. Deze matrix dient als basis bij het maken van de juiste strategische opties.

swot analyse invullen
Bovenstaande vragen kan je stellen bij het uitvoeren van de analyse.

Voorbeeld:
Wanneer uit onderzoek is gebleken dat er bij een marketingbureau weinig kennis in huis is over online marketing, kan dit een zwakte zijn. Wanneer blijkt dat er een trend (kans) gaande is waarbij de doelgroep steeds meer online te vinden is, is het wellicht handig om deze ‘zwakte’ aan te pakken. Het personeel kan bijvoorbeeld worden bijgeschoold om online marketing acties te organiseren. Daarnaast kan het ook worden uitbesteed.

Een SWOT-analyse maken (stappen)

Voor het maken van de SWOT-analyse dien je een interne- en externe analyse uit te voeren. Voor de interne analyse dien je de interne situatie van het bedrijf te onderzoeken. Hierbij kunnen de volgende gebieden worden onderzocht om de huidige situatie binnen het bedrijf te kunnen beoordelen:

 1. Organisatie (strategie, doelstellingen, bedrijfscultuur)
 2. Huidig assortiment
 3. Financiële situatie
 4. Marketingstrategie

Stap 1. onderzoek de sterktes en zwaktes (interne analyse)

Bovenstaande vier onderzoeksgebieden kunnen in kaart worden gebracht met behulp van marketingmodellen, zoals: het 7S model, Abell-model, marketingmix en portfolioanalyse. Wanneer je de interne analyse uitvoert komen de onderstaande factoren naar boven:

 • Sterktes
 • Zwaktes

Bovenstaande punten dienen als input voor de SWOT-analyse. Om het gemakkelijker te maken kan jij jezelf de volgende vragen stellen:

 • Waar blinkt de organisatie in uit?
 • Waar is de onderneming goed in?
 • Wat is de zwakte van het bedrijf?
 • Wat kan er beter binnen de onderneming?

De antwoorden op deze vragen (sterktes en zwaktes) kan je vervolgens gemakkelijk in de analyse verwerken. In het hoofdstuk onderaan de pagina staan enkele voorbeelden van sterktes en zwaktes weergegeven.

Modellen sterktes zwaktes swot analyse

Zoals hierboven weergegeven zijn er diverse marketingmodellen waarmee je de interne analyse kan maken. In deze afbeelding zie je een totaaloverzicht van de modellen. Dit kan je gebruiken voor input van de SWOT-analyse. Hiermee komen sterktes en zwaktes naar boven.

Stap 2. onderzoek de kansen en bedreigingen (externe analyse)

Na het in kaart brengen van de sterktes en zwaktes m.b.v. de interne analyse dien je de externe analyse uit te voeren. Middels deze analyse breng je de onderstaande factoren in kaart:

 • Kansen
 • Bedreigingen

De kansen en bedreigingen kunnen achterhaalt worden na het onderzoeken van de markt/omgeving van het bedrijf. Dit kan gedaan worden met behulp van diverse marketingmodellen. Een voorbeeld hiervan is het DESTEP-model en de ABCD-analyse.

Stel hierbij voor jezelf de vraag; wat zijn de trends en ontwikkelingen  in de markt en binnen de doelgroep? Treed er wellicht vergrijzing op? Gaat de koopkracht van de doelgroep erop achteruit? Biedt de concurrentie dezelfde diensten aan met dezelfde service, maar dan voor een lagere prijs? Dit zijn allemaal factoren die onderzocht kunnen worden.

Uiteindelijk dien je de kansen en bedreigingen in de SWOT-analyse neer te zetten. Onderaan de pagina staan enkele voorbeelden van kansen en bedreigingen weergegeven.

swot analyse maken kans
Voorbeeld: Een bedreiging kan ‘vergrijzing’ zijn. Wellicht is dit een kans om je ook te richten op deze doelgroep (met een speciaal product).

Stap 3. Maak een tabel en zet de belangrijkste punten in de SWOT-analyse

Heb je de interne- en externe analyse uitgevoerd? Dan is het tijd om de SWOT-analyse te maken. Je hebt nu voldoende informatie van het bedrijf, de markt en de doelgroep(en). De kunst is om dit samen te vatten in een aantal elementen. Noteer voor jezelf de belangrijkste:

 • Sterke punten (bijv. veel kennis van online marketing)
 • Zwakke punten (bijv. slechte locatie van de horecazaak)
 • Bedreigingen (bijv. hevige concurrentie op prijsniveau)
 • kansen (bijv. processen automatiseren)

Wanneer je de bovenstaande punten hebt samengevat, zet je dat neer in de SWOT-analyse. Dit kan je doen met een tabel in Word of Excel.

Hoeveel punten moet ik benoemen in de SWOT analyse?

Wanneer je een goede interne- en externe analyse uitvoert komt hier veel bruikbare informatie naar boven. Wij raden aan om zoveel mogelijk punten te noteren voor jezelf.

Maak daarom om een lijstje te maken met alle relevante punten die je tegenkomt. Wanneer je zowel de interne- als externe analyse hebt uitgevoerd kan je dit lijstje filteren naar 5 á 6 sterke punten per factor. Hierbij dien je wel goed voor jezelf te kunnen onderbouwen waarom je een sterkte of kans bijvoorbeeld wegfiltert.

Tip:
Houd altijd in het achterhoofd: is dit punt relevant voor het bedrijf? Wanneer je ontdekt dat er een trend is in ‘duurzame dierenvoeding’, is dit voor bijvoorbeeld een ‘boer’ relevantie informatie. Een kinderopvang of bakker kan hier niks mee.

Voorbeeld van een SWOT-analyse

Een voorbeeld van een SWOT-analyse kan handig zijn om een goed beeld te krijgen van de analyse. Wellicht vraag je jezelf af; wat moet er precies ingevuld worden en hoe ontwerp je een SWOT-analyse? Daarnaast helpt een voorbeeld om inspiratie op te doen voor het vervolg van het strategisch marketingplan.

Hieronder vind je een afbeelding waarin enkele sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen staan afgebeeld. Dit voorbeeld is afkomstig van een recent onderzoek.

Een voorbeeld uit een recent onderzoeksrapport
Een voorbeeld van een SWOT-analyse uit een recent onderzoeksrapport

Heb je een vraag? Stuur ons gerust een bericht.