Wat is de productlevenscyclus en uit welke fases bestaat het?

Productlevenscyclus De productlevenscyclus (PLC) is een handig hulpmiddel om de fase waarin jouw product of dienst zit in kaart te brengen. Hiermee kan een onderneming strategische (marketing)beslissingen nemen voor hun productgroep. Het product of dienst kan in vier verschillende fases terechtkomen: Introductiefase Groeifase Volwassenheidfase Neergangsfase Met dit model ben je tevens in staat om marketingbeslissingen […]

Het segmenteren van de markt (segmentatiecriteria)

Marktsegmentatie en doelgroep opdelen Marktsegmentatie is belangrijk. Je wilt natuurlijk jouw doelgroep op een effectieve manier bereiken. Iedere doelgroep reageert anders op marketing- en communicatieuitingen. Ouderen reageren bijvoorbeeld anders op uitingen dan jongeren. Daarnaast is de kans groot dat ouderen niet via dezelfde kanalen bereikt kunnen worden als jongeren. Het segmenteren van de markt is daarom […]

SDP-model: segmenteren, doelmarktbepaling en positionering

SDP-model maken: segmenteren, doelmarktbepaling en positionering Wil je de markt segmenteren en de doelgroep op de juiste benaderen? Maak dan gebruik van het SDP-model. Hierdoor ben je in staat om specifieke groepen te creëren, waarop jij je (marketing)strategie op kan aanpassen. Iedere doelgroep reageert namelijk verschillend op marketing- en communicatieuitingen. Het segmenteren van de markt […]

Waardestrategieën van Treacy en Wiersema

Waardestrategieën van Treacy en Wiersema Het model van Treacy en Wiersema is een handig hulpmiddel bij het formuleren van de strategie van een bedrijf. Door de drie waardestrategieën van Treacy en Wiersema te bestuderen kan het bedrijf een onderscheidend vermogen creëren t.o.v. de concurrenten in de markt. Het model kent de volgende kenmerken: Onderscheidend vermogen creëren […]

Concurrentieanalyse maken (stappenplan)

Concurrentieanalyse maken | stappenplan De concurrentieanalyse analyseert de (belangrijkste) concurrenten in jouw markt. Het is belangrijk om de concurrentie in kaart te hebben, zodat je de (marketing)strategie daarop af kan stemmen. Deze analyse is onderdeel van de externe analyse. Door middel van een concurrentieanalyse kan jij onder andere de volgende essentiële elementen achterhalen: Onderscheidend vermogen […]

ABCD-analyse uitvoeren voor je externe analyse

ABCD-analyse uitvoeren (uitleg) De ABCD-analyse is een analyse dat wordt gebruikt bij het analyseren van de externe omgeving. De externe analyse is een essentieel onderdeel van het strategisch marketingplan. Het is daarom van belang dat dit goed gestructureerd wordt. Deze analyse is toepasbaar bij alle soorten organisaties. De ABCD-analyse is een uitgebreide methode en geeft je inzicht […]

Vijfkrachtenmodel van Porter voor je marketingplan

Vijfkrachtenmodel van Porter voor je marketingplan Het Vijfkrachtenmodel van Porter is een handig hulpmiddel om de aantrekkelijkheid van een bedrijfstak in kaart te brengen. Dit model vormt een onderdeel van de externe analyse. Het model bestaat uit 5 verschillende factoren die onderzocht moeten worden. Het vijfkrachtenmodel is onderdeel van de bedrijfstakanalyse. Deze analyse is weer onderdeel […]

Het 4C model invullen voor je marketingmix

Het 4C model voor je marketingmix Het 4C model is handig om te gebruiken voor het invullen van de marketingmix. Het model is een belangrijk onderdeel van het strategisch marketingplan en is geschikt voor: Klantgerichte organisaties Online organisaties (websites) Met de invulling van het 4C model wordt de organisatie in zijn volledigheid omschreven. Het is belangrijk […]

De 4 P’s invullen voor je marketingmix

Marketingmix maken met de 4 P’s De 4 P’s zijn handig om de marketingmix in te vullen en te maken. Dit vormt een belangrijk onderdeel van het strategisch marketingplan. Een marketingmix geeft richting aan de marketingstrategie van een onderneming. Elk onderdeel is even belangrijk om de gehele strategie te laten slagen. Voor het maken van […]