Het schrijven van een Commerciële Economie scriptie

Het schrijven van een Commerciële Economie scriptie

Iskander Nizam Geschreven door Iskander Nizam op 23 april 2021

Je zit in het laatste jaar van de opleiding Commerciële Economie. Dat betekent dat je een scriptie moet schrijven. Dit is het laatste struikelblok naar jouw uiteindelijke diploma toe. Je afstudeeropdracht voer je uit binnen een bedrijf. Een Commerciële Economie scriptie kan bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Het uitvoeren van een marktonderzoek
 • Het uitbrengen van strategisch advies
 • Het opstellen van een strategisch marketingplan

Bij het schrijven van je scriptie dien je rekening te houden met de opleidingseisen. Zo moet de afstudeeropdracht van de opleiding Commerciële Economie afgebakend en specifiek zijn. Ook dien je diverse onderzoeksmethodes en marketingmodellen te gebruiken.

commerciele economie scriptie

Wat zijn de eisen voor een Commerciële Economie scriptie?

Er zijn verschillende eisen waar je scriptie aan moet voldoen. Elke school heeft hiervoor diverse regels. Het is daarom belangrijk dat je hier achter komt, voor je zoekt naar een stageplek. De Hogeschool van Amsterdam heeft bijvoorbeeld een handig document waar alles in staat over afstuderen.

Dit document schreef de HvA om richting te geven aan de eisen van jouw scriptie. Dit document gebruiken examinatoren ook om jouw scriptie te beoordelen. Het is dus belangrijk dat jij je hieraan houd. Er staat immers in wat er van jou wordt verwacht.

Enkele eisen voor een Commerciële Economie scriptie zijn:

 • het bedrijf moet iets hebben aan jouw onderzoek (bekijk hier 4 gouden tips)
 • het probleem mag niet eerder onderzocht zijn.
 • het bedrijf moet een fysieke werkplek hebben.
 • het onderwerp van je scriptie moet in verband staan met marketing- en/of sales.
 • vaak moeten alle vakken uit jaar 1 en 2 met een voldoende zijn afgesloten (alle studiepunten)
 • je mag geen hoofdvraag formuleren waar het antwoord al op bekend is (er zijn meerdere oplossingen mogelijk).
 • jouw begeleider moet voldoende ervaring (en tijd) hebben om je op een hoogwaardig hbo-niveau te begeleiden.

Een Commerciële Economie scriptie moet eigenlijk een win-win situatie zijn. Zowel voor het bedrijf als voor de student. Je kunt een goed onderzoek uitvoeren, als er echt een probleem aanwezig is binnen een bedrijf. Hierdoor heeft de organisatie ook daadwerkelijk wat aan je marketingplan. Heeft het bedrijf geen probleem? Dan is het al vaak lastig om interviews af te nemen met het management en/of personeel.

Uit ervaring weten wij dat het management weinig tijd vrij maakt om geïnterviewd te worden. Hun prioriteiten liggen elders. Daarnaast stellen hbo-instellingen de eis dat je diverse onderzoeksmethoden gebruikt. De volgende onderzoeksmethoden moeten terugkomen in jouw plannen:

 • Fieldresearch
 • Deskresearch

In jouw Plan van Aanpak ga je dit verder toelichten. Uit ervaring weten wij dat examinatoren van de opleiding Commerciële Economie streng kijken naar het onderzoeksvoorstel. Besteed hier dan ook voldoende tijd aan. Mocht je interviews afnemen, dan zie je hier alvast 3 tools om het te transcriberen in het Nederlands.

Extra tip voor studenten:
Het zou zonde zijn als jouw onderzoeksvoorstel wordt afgekeurd. Om dit te voorkomen hebben wij een kant-en-klaar voorbeeld gemaakt. Hierin zie je exact welke onderdelen onmisbaar zijn in jouw Plan van Aanpak. Met dit voorbeeld zie je precies hoe zo’n scriptie opgebouwd moet worden, waarmee je slaagt. Al meer dan 1200 tevreden studenten maakten hier gebruiken van. Je kunt dit voorbeeld hier downloaden.

Onderwerpen voor een Commerciële Economie scriptie

Er zijn diverse invalshoeken waar je een Commerciële Economie scriptie over kunt schrijven. De onderwerpen zijn afhankelijk van het probleem van het bedrijf. Het is belangrijk dat het onderwerp aansluit met de afstudeerrichting van je CE-profiel. De Haagse Hogeschool geeft aan dat je afstudeeropdracht in verband moet staan met één van deze invalshoeken: 

 • (Online) Marketing
 • Marktonderzoek
 • Communicatie
 • Sales

De bovenstaande factoren kun je gebruiken als leidraad voor jouw plan. Hieronder staan voorbeelden van (mogelijke) onderwerpen:

 • Het uitvoeren van een marktonderzoek
 • Formuleren van een salesplan
 • Het maken van een strategisch marketingplan
 • Het opstellen van een digital marketingplan.
 • Het schrijven van een import/exportplan.

In de bovenstaande hbo scripties kunnen de volgende onderdelen terugkomen:

Het is belangrijk dat je strategisch advies geeft. Ongeacht het plan dat je opstelt. Als student is het namelijk de bedoeling dat je aantoont dat je strategisch advies kunt geven. Dit betekent dat er bijvoorbeeld meerdere oplossingen mogelijk zijn om het probleem op te lossen. Jij dient te onderzoeken wat de beste oplossing is op (lange) termijn.

Fasen van jouw Commerciële Economie scriptie

Als CE-student zijn er een aantal stappen voor het afstuderen. Het is belangrijk dat je alles fases met een voldoende afrondt. Deze bespreek je met jouw begeleider. Dit is zowel de begeleider vanuit jouw Commerciële Economie opleiding als de bedrijfsbegeleider.

Hieronder leggen we de vier fases uit. Dit is op basis van 20 weken. Het kan uiteraard wel verschillen per hbo-instelling.

1. De voorbereiding

Dit is een belangrijke fase voor het vinden van de juiste afstudeerstage. De opleidingscommissie organiseert vaak een dag waarin ze de studenten voorlichten. Tijdens deze bijeenkomst geven ze tips over wat voor soort afstudeeropdracht je uit kan voeren. Daarnaast gaan ze inhoudelijk in waar een stageplek aan moet voldoen. Ook komt aan bod waar je een afstudeerstage kunt vinden om je commerciële Economie scriptie te schrijven.

Heb je een stageplek gevonden? Dan vul je een afstudeerovereenkomst is. Na goedkeuring van school, kun je door naar de volgende fase.

2.  Opstellen van een Plan van Aanpak

Het maken van een Plan van Aanpak is een belangrijke basis van jouw Commerciële Economie scriptie. Dit heet ook wel een onderzoeksvoorstel. Hierin vertel je op welke wijze je onderzoek gaat uitvoeren. Daarnaast noteer je de onderzoeksvragen. Met een Plan van Aanpak krijgt jouw begeleider een goed beeld wat je gaat doen én op welke manier. Wanneer je Plan van Aanpak een go krijgt, ga je door naar de volgende fase. Krijg je een no-go? Dan moet je het onderzoeksvoorstel aanpassen.

Het Plan van Aanpak vormt is essentieel voor jouw hbo-scriptie. Examinatoren nemen dan ook uitgebreid de tijd om deze te beoordelen. Dit doen ze met beoordelingsformulier. Op sommige scholen maken ze dit formulier openbaar. Hierdoor kun je het plan direct goed opstellen. Als het voldoet aan de richtlijnen, krijg je over het algemeen een ‘go’. Dit betekent dat je officieel kan beginnen met je scriptie.

Het concept van jouw Plan van Aanpak lever je vaak na 4 weken in op school. In de tussentijd kan je alvast handige bronnen opzoeken. Zo kun je daarna direct beginnen met het schrijven van je scriptie.

3. Het uitvoeren van jouw afstudeeropdracht

In deze fase voer je het onderzoek uit en maak je jouw scriptie. Je afstudeeropdracht moet natuurlijk aan vele eisen voldoen. Het doel is om uiteindelijk antwoord te geven op jouw hoofd- en deelvragen. Om een duidelijke structuur te creëren, kun je het plan het beste onderverdelen in twee rapporten:

 • Onderzoeksrapport
 • Adviesrapport

Op deze pagina gaan wij in op de structuur van het onderzoeksrapport en adviesrapport. Ben je klaar met het maken van de rapporten? Dan lever je het in. Vervolgens beoordelen examinatoren je scriptie. Als je geen voldoende haalt, krijg je het plan terug met feedback. Deze feedback dien je te verwerken. Hier heb je nog even de tijd voor. Zo kun je alsnog een voldoende halen. 

4. Het verdedigen van jouw scriptie

De laatste fase is je scriptie verdedigen. Je geeft een presentatie waarin je het onderzoek presenteert. Deze presentatie en verdediging gebeurt op jouw hogeschool. Een verdediging kan bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Het onderwerp van je scriptie (probleemstelling).
 • De gebruikte onderzoeksmethoden (uitleggen waarom je het gebruikt hebt).
 • De (belangrijkste) onderzoeksresultaten.
 • Het strategisch advies.
 • Het beantwoorden van kritische vragen.

Om het je makkelijker te maken, hebben wij een kant-en-klaar ontwerp gemaakt voor jouw verdediging. Je kunt de verdediging hier downloaden. Wanneer je dit onderdeel met succes afrondt, slaag je voor jouw Commerciële Economie scriptie.

 

Veelgestelde vragen

Waar moet een Commerciële Economie scriptie aan voldoen?

Je dient onder meer marktonderzoek te doen. Ook is het belangrijk om verschillende onderzoeksmethodes te gebruiken, zoals desk- en fieldresearch. Daarnaast dient het bedrijf een (commercieel) vraagstuk te hebben. Zo kun je namelijk strategisch advies geven. We adviseren om de eisen bij je school na te vragen.

Hoelang ben je bezig met afstuderen?

Het vierde leerjaar staat in het teken van afstuderen. Je bent hier ongeveer vijf maanden mee bezig. Dit betekent dat je in deze periode een scriptie schrijft en deze uiteindelijk verdedigt.

Is het maken van een Plan van Aanpak verplicht?

Voor Commerciële Economie is het verplicht om een Plan van Aanpak te maken. Hiermee krijgt je begeleider inzicht in het onderzoek dat je gaat uitvoeren. Ook staan in het plan jouw hoofd- en deelvragen.

Heb je een vraag? Stuur ons gerust een bericht.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.