De 4 P’s invullen voor je marketingmix

Marketingmix maken met de 4 P’s

De 4 P’s zijn handig om de marketingmix in te vullen en te maken. Dit vormt een belangrijk onderdeel van het strategisch marketingplan. Een marketingmix geeft richting aan de marketingstrategie van een onderneming. Elk onderdeel is even belangrijk om de gehele strategie te laten slagen. Voor het maken van de marketingmix dien je uitgebreid marktonderzoek uit te voeren. Dit kan je doen door de wensen en behoeftes van de doelgroep te achterhalen. Vervolgens vul je de 4 P’s in om in te spelen op de doelgroep en markt. Dit model kan ingevuld worden voor bijvoorbeeld:

 • Het aanbieden van diensten
 • Het verkopen van producten

Hieronder staat uitgelegd hoe je de marketingmix kan maken en invullen. Dit kan handig zijn voor je scriptie en marketingplan. Daarnaast staan er enkele voorbeelden, zodat je een duidelijk beeld krijgt van de 4 P’s.

Strategisch marketingplan voorbeeld

Wat is de marketingmix (waarom maak je de 4 P’s)?

De marketingmix wordt gebruikt om het marketingbeleid van een organisatie te beschrijven. Met deze strategie kan je de doelgroep en markt bespelen. Door de juiste strategie te vormen kan je de verkoopdoelstellingen behalen. Voor het maken van dit model dien je uitgebreid onderzoek uit te voeren. Deze analyses vormen een belangrijke input voor de marketingmix:

De marketingmix wordt over het algemeen gemaakt in het implementatieplan. Dit is een plan waarin je concreet aangeeft welke acties een onderneming moet nemen om de doelstellingen te behalen. Organisaties noemen dit over het algemeen een actieplan. Studenten van de opleiding van o.a. Commerciële Economie noemen dit een implementatieplan. Dit is een verplicht onderdeel van een scriptie.

Het marketingmodel is ontwikkeld door McCarthy in 1960. Aangezien de vier marketinginstrumenten allen beginnen met een ‘p’ wordt het ook wel de 4P’s genoemd. Het veranderen van één van de instrumenten kan gevolgen hebben voor de andere drie P’s. Alle vier de P’s staan in connectie met elkaar en daarom kan een aanpassing in sommige gevallen zorgen voor een compleet nieuwe marketingmix. De marketingmix bestaat uit:

 • Product
 • Prijs
 • Plaats
 • Promotie

Tip voor studenten en marketeers:
Mocht je na afloop van het onderzoek jouw marketingplan presenteren (verdedigen) kan je hier een PowerPoint presentatie van maken. In deze PowerPoint kan je gemakkelijk de resultaten uit de interne- en externe analyse verwerken. Daarnaast kan je het implementatieplan omschrijven in de presentatie. Om het implementatieplan meer kracht te geven tijdens de presentatie kan je de marketingmix tonen. Hiermee krijgt de opdrachtgever een duidelijke indruk hoe de marketingstrategie eruit gaat zien. In het voorbeeld van Marketingscriptie.nl staat een duidelijke marketingmix welke ingevuld en gebruikt kan worden in de presentatie.

Marketingmix voorbeeld
4 P’s van de marketingmix

Onderdelen van de marketingmix (4 P’s)

De marketingmix bestaat uit 4 onderdelen welke ingevuld moeten worden. Dit kan alleen gedaan worden na uitgebreid onderzoek, waarin je de markt en doelgroep in kaart hebt gebracht. Dit kan bijvoorbeeld met het DESTEP model. Hieronder staat aangegeven uit welke onderdelen de marketingmix bestaat met een korte uitleg. In de volgende paragraaf gaan wij dieper in op het invullen van dit marketingmodel voor je scriptie of onderzoek.

Product

Bij dit onderdeel worden naast het product zelf de aspecten genoemd die waarde toevoegen voor de koper. Dit is bijvoorbeeld de verpakking, kwaliteit, service, garantie, merknaam en het productontwerp. De P van Product is wellicht het belangrijkste onderdeel van de marketingmix. Het product moet voldoen aan de wensen en behoeften van de klant om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Prijs

Dit gaat over hoeveel er voor het product of de dienst gevraagd wordt door de organisatie. Denk hierbij niet alleen aan de verkoopprijs, maar ook aan bijvoorbeeld de kostprijs of kortingen die aangeboden worden. Er bestaan diverse prijsstrategieën welke een bedrijf kan hanteren voor zijn producenten of diensten. Hier zullen wij later in deze blog dieper op ingaan.

Plaats

Dit marketinginstrument beschrijft hoe het product of de dienst bij de klant terecht komt. Hierbij gaat het om welke kanalen en hoeveel kanalen er gebruikt worden. In marketingtermen wordt dit wel ook wel de ‘distributiekanalen’ genoemd. Merken als Gucci en Prada hanteren een selectieve distributiebeleid.

Promotie

Hierbij wordt er aandacht besteed aan hoe het product of de dienst gepromoot wordt. Hier wordt beschreven welke promotiemiddelen er ingezet worden en waarom dit gedaan wordt door de organisatie. Voorbeelden kunnen zijn:

 • Massacommunicatie (internet, radio, televisie)
 • Direct marketing (persoonlijke verkoop via de telefoon bijvoorbeeld)

Het nadeel van direct marketing is dat het over het algemeen veel tijd en geld kost om iedereen te kunnen benaderen. Vele bedrijven kiezen daarom ook voor massacommunicatie. Dankzij de komst van het internet zijn de promotiemogelijkheden eindeloos. MKB bedrijven kunnen door de aantrekkelijke kosten zijn diensten of producten gemakkelijk promoten via advertenties. Dit kan bijvoorbeeld op social media (Facebook en Instagram).

Hoe vul je de marketingmix in? (voorbeeld van de 4 P’s)

Bij de marketingmix wordt hieronder ieder marketinginstrument apart beschreven. Voorbeelden van onderdelen die beschreven worden zijn hieronder weergeven. Het is handig om duidelijk jouw doelgroep en positionering in kaart te hebben voor je de marketingmix gaat opstellen. Hierdoor kan jij gerichter een marketingstrategie opstellen. Het SDP-model kan jou daarbij helpen. Daarnaast komt een product in vier verschillende fases terecht. Het is aan te raden om bij elke fase een aparte marketingmix op te stellen. Met behulp van de productlevenscyclus kan je de fases in kaart brengen.

1. Product

In de marketingmix staat de P voor product. Dit duidt zowel een product als dienst aan. Hierin maakt de matrix geen onderscheid in. Een product is bijvoorbeeld een telefoon en fiets. Voorbeelden van diensten zijn bijvoorbeeld websitemakers en het verzekeraars.

Wanneer je de marketingmix toepast voor een dienst kan je gebruik maken van de 6P’s in plaats van de traditionele 4P’s. Voor een dienst kan je de volgende onderdelen toevoegen aan de marketingmix:

 • Proces
 • Personeel

Productniveaus voor het product of dienst
Als er een product of dienst onder de loep wordt genomen kan er gekeken worden naar diverse productniveaus. Dit zijn in totaal 3 verschillende niveaus welke ingevuld kunnen worden in de marketingmix voor de P van product. Deze drie niveaus zijn de onderdelen van het product. Volgens Philip Kotler zijn er drie productniveaus te beschrijven, namelijk:

1. Kernproduct
Het kernproduct is de functie van het product. Bij een boormachine is het kernproduct de mogelijkheid bieden om in een muur gaatjes te maken. Je kan het zien als de oplossing van een probleem. Een boormachine lost het probleem op, voor het maken van gaatjes in muren. Kortom, het kernproduct is hetgeen wat niet tastbaar is.

2. Tastbare product
Het tastbare product gaat over het product zelf. Dit zijn de eigenschappen en functies van het product of dienst. Daarnaast behoort de verpakking, vormgeving, kwaliteit en de merknaam ook onder het tastbare product. Hieronder een voorbeeld van frisdrankgigant Coca Cola:

 • Functie: zoete verfrissende dorstlesser voor iedereen
 • Kwaliteit: smaakgarantie en constante kwaliteit (altijd hetzelfde smaakje)
 • Merknaam: Goed klinkende naam en gemakkelijk te onthouden
  Vormgeving: verpakking is herkenbaar met een vernieuwend log

3. Uitgebreide product
Tot het uitgebreide product behoren alle extraatjes die aangeboden worden, zoals de service, garantie en bijvoorbeeld het thuisbezorgen of installeren van het product. Dit zijn eigenlijk alle voordelen die geboden worden bij de aanschaf van het product of dienst.

Om deze reden bieden organisaties vaak een lange garantietermijn aan of gunstige betalingsvoorwaarden. Je kunt hierbij denken aan ‘achteraf betalen’ bij vele webshops. Coolblue biedt bijvoorbeeld een gratis installatie aan bij de aanschaf van wasmachines of wasdrogers. Bedrijven gebruiken in de marketingmix vaak ‘het uitgebreide product’ om zich te kunnen onderscheiden van de concurrentie op de markt.

2. Prijs

In de marketingmix staat de P voor prijs. Bij dit marketinginstrument wordt natuurlijk de verkoopprijs van het product of de dienst beschreven. Daarnaast kan er ook aandacht besteed worden aan andere prijs gerelateerde aspecten van een product. Marketeers omschrijven dit onderdeel ook wel als het ‘prijsbeleid’. Er wordt nagedacht over onder andere de prijs in verhouding met de doelgroep.

Hieronder staan de diverse prijsstrategieën omschreven waarover nagedacht kan worden in de marketingmix. Zoals hierboven al staat beschreven, houd je focus niet alleen bij de verkoopprijs van het product, maar ook bij andere factoren van de prijs. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan betaalvoorwaarden en seizoenskortingen.

De vraagprijs van het product of dienst
Naast het noemen van de vraagprijs is het ook interessant om te weten hoe de consumenten of hoe de doelgroep tegen deze prijs aankijkt. Vinden zij het een goede prijs in relatie met het product of juist niet. Diverse vragen die je jezelf kan stellen zijn:

 • Wat is de prijs wat wij willen vragen voor het product of dienst?
 • Is de doelgroep bereid om een hoge prijs te betalen?
 • Hanteren we kortingen voor bijvoorbeeld vaste klanten?
 • Wat is het prijssegment waarin we ons willen profileren?
 • Doen we aan tijdelijke acties?
 • Welke betaalmogelijkheden hanteren we?

Kostprijs
Het berekenen van de kostprijs is belangrijk om te berekenen wanneer een product of dienst winstgevend kan worden. Kosten die beschreven kunnen worden zijn de variabele kosten en constante kosten. Kortom, je rekent uit hoeveel het kost om het product te ontwikkelen of dienst uit te voeren.

Kortingen
Kortingen kan een effect hebben op de omzet van een bedrijf. Het kan zo zijn dat er doormiddel van kortingen er meer verkocht gaat worden van een bepaald product. Dit kan ook een nadelig effect hebben. Je krijgt immers schommelingen in de vraag van het product. De doelgroep wacht af tot het bedrijf weer korting geeft, waardoor ze het product niet spontaan meer kopen. Albert Heijn is een voorbeeld van een bedrijf dat regelmatig kortingen hanteert. Zij werken regelmatig met tijdelijke acties en prijsverlagingen van producten.

Hieronder staan de verschillende kortingen die aangeboden kunnen worden.

1. Seizoenskorting
Dit wordt aangeboden om de verkoop van seizoengevoelige producten beter te verspreiden over het gehele jaar.

2. Kwantumkorting
Een kwantumkorting wordt gegeven over grote orders. Hierbij loopt het kortingspercentage op naarmate er meer wordt gekocht.

3. Betalingskorting.
Deze korting wordt gegeven wanneer een betaling contant of binnen een bepaalde termijn wordt voldaan.

Prijsstrategie
De prijsstrategie vormt een belangrijk onderdeel van het product of dienst. In dit onderdeel kan je aangeven op welke wijze je de prijs wilt hanteren in de markt. Er kan gekozen worden uit allerlei prijsstrategieën, maar dit hangt vaak wel af van welk imago het product of de dienst moet krijgen.  Hieronder staan twee belangrijke prijsstrategieën welke gehanteerd kunnen worden:

Afroomstrategie
Hierbij wordt het product of de dienst met een hoge prijs in de markt gezet. Deze strategie wordt ook vaak gehanteerd om de kosten van een product op een snelle manier terug te verdienen. In de meeste gevallen zal de prijs dalen wanneer er meer concurrentie op de markt komt.

Bedrijven kunnen deze strategie ook gebruiken om exclusiviteit uit te stralen bij de doelgroep. Er zijn namelijk producten en diensten die consumenten kopen wanneer het een hoge prijs heeft. Je kunt hierbij denken aan exclusieve merken als Chanel en Gucci.

Penetratieprijsstrategie
De Penetratieprijsstrategie is het tegenovergestelde van de afroomstrategie. Hierbij wordt een product of dienst juist voor een hele lage prijs in de markt gezet. Dit wordt gedaan om naamsbekendheid te creëren en snel een groot marktaandeel te veroveren. Dit kan ook uitstekend werken om twijfelende kopers over de streep te trekken.

3. Plaats (distributie)

In de marketingmix staat de P voor plaats. In dit onderdeel van het marketingmodel wordt antwoord gegeven op de verbindingen tussen het product en de eindklant. Kortom, de gehele distributie van het product. Je kunt hiervoor onderstaande vraag aanhouden:

 • Op welke manier komt de dienst of het product bij de klant?

Een bedrijf kan diverse strategieën hanteren omtrent het distributiebeleid. Allereerst moet er worden nagegaan hoe een product in de markt wordt gezet. Hiervoor kan men kiezen tussen bijvoorbeeld ‘intensieve distributie’ of ‘beperkte distributie’.

1. Intensieve distributie
Intensieve distributie betekent dat het product op vele plekken beschikbaar is. De consument komt in vele winkels in aanraking met het product. Je kunt hier denken aan snoep (Haribo), shampoo (Andrelon) en frisdrank (Coca Cola).

2. Beperkte distributie
Indien er wordt besloten een beperkte distributie strategie te hanteren kan je kiezen uit de volgende opties:

 • Selectieve distributie
 • Exclusieve distributie

Selectieve distributie
Bij een selectieve distributie kiest een bepaald merk de verkooppunten. Dit kan gedaan worden aan de hand van een aantal (kwaliteits)criteria. Dit wordt vaak gedaan door bijvoorbeeld merkproducten van bijvoorbeeld kleding en fotocamera’s. Alleen bedrijven die voldoen aan bepaalde criteria kunnen in aanmerking komen om het merk op te nemen in het assortiment. Je kunt hierbij denken aan de kwaliteit van het personeel en reputatie van de winkel.

Het voordeel hiervan is dat niet elke winkel het product zomaar op kan nemen in het assortiment. Voor het merk kan dit een goede strategie zijn om het imago van zijn producten te beschermen. Zij kunnen hiermee een beter merkimago ontwikkelen.

Exclusieve distributie
Bij beperkte distributie kan je ervoor zorgen dat het product exclusiever wordt middels exclusieve distributie. Dit betekent dat het product bij slechts één of een beperkt aantal verkooppunten verkrijgbaar is in een bepaald geografisch gebied. Over het algemeen wordt deze strategie toegepast voor producten met een hogere investering. Je kunt hierbij denken aan een exclusief auto- of kledingmerk.

Bij een exclusieve distributie is er over het algemeen één verkooppunt in een groot gebied. Bij een selectieve distributie kiest een merk een relatief klein aantal verkooppunten uit.

Distributiekanalen
Naast de bovengenoemde distributiestrategieën, moet er ook worden nagedacht op welke manier de product of dienst bij de klant terecht komt.  Een onderdeel dat hierbij  moet worden beschreven is het distributiekanaal in de marketingmix. Er zijn verschillende typen distributiekanalen. Deze staan hieronder beschreven.

1. Direct kanaal
Hierbij is er geen sprake van tussenschakels, het product of de dienst wordt direct van de producten naar de consument geleverd.

2. Indirecte kanalen
Bij indirecte kanalen is er sprake van tussenschakels. De producten komt via meerdere schakels uiteindelijk bij de consument terecht. Een kanaal kan langer worden door inzet van bijvoorbeeld:

 • Agenten
 • Groothandels

Hieronder staan diverse distributiekanalen weergegeven. Hieronder staat zowel directe als indirecte kanalen afgebeeld.

Marketingmix onderdelen

4. Promotie

In de marketingmix staat de P voor promotie. Dit wordt ook wel marketingcommunicatie genoemd. In dit onderdeel omschrijf je o.a. de marketingactiviteiten die het bedrijf inzet om o.a. de doelgroep te bereiken. Het versterken van het imago is hier ook onderdeel van. In het promotiebeleid verwerk je op welke manier en met welke boodschap de doelgroep wordt benaderd.

Dit kan op vele verschillende manieren zoals:

 • Google Ads (voorheen Google Adwords)
 • Facebook Ads
 • Zoekmachine optimalisatie
 • Blogs (contentmarketing)
 • Bijeenkomsten
 • Webinars
 • Persberichten

Er zijn dus vele manieren waarop promotie gemaakt kan worden voor een product of merk. In het promotiebeleid geef je duidelijk aan met welk middel je de doelgroep gaat beïnvloeden. Dit is tevens ook een belangrijke ‘paragraaf’ voor het maken van je ondernemingsplan.

De verschillende promostrategieën die Marketingscriptie.nl onderscheidt zijn onder andere:

 • Reclame (televisie, internet en krant)
 • Public Relations (het werken aan een goed imago door bijv. sponsoring)
 • Sales promotie (korting, spaaracties en gratis samples)
 • Persoonlijke verkoop (face-to-face, telefonisch of via een chatsessie)

Tip van Marketingscriptie.nl:
Uiteraard is het verstandig om een duidelijke doelstelling te hebben voor je promotieactiviteiten gaat inzetten. Hierdoor kan je op een later moment je marketingcampagnes / promotieactiviteiten analyseren en bijsturen.

Verschil tussen de marketingmix 4 P’s en het 4C model

Na de komst van de 4 P’s hebben onderzoekers diverse andere marketingmixen gemaakt. Dit is bijvoorbeeld het 4C model.  Dit is een marketingmix dat meer gericht is op de consument. De traditionele marketingmix is meer gericht op het ‘product’ en minder klantgericht als het 4C model. Hieronder staan de onderdelen van het 4C model van de marketingmix:

 • Customer Solution (in plaats van Product)
 • Cost to the Customer (in plaats van Prijs)
 • Convenience (in plaats van Plaats)
 • Communication (in plaats van Promotie)

Met het 4C model ben je in staat om vanuit klantperspectief te denken en minder vanuit het product zelf. De marketingmix van de 4P’s werd bedacht uit perspectief van het product of dienst.

Heb je een vraag? Stuur ons gerust een bericht.